logo

فرش دستبافت کلاسیک

 • 160*110

ذرع و نیم پنجه نباتی طائمه

1,380,000 1,324,800 تومان
 • 210*130

دو ذرع پیچ جوزان

3,450,000 3,312,000 تومان
 • 210*130

دو ذرع ماهی اراک

1,725,000 1,656,000 تومان
 • 210*140

دو ذرع پیچ جوزان

1,725,000 1,656,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم پیچ جوزان

1,035,000 993,600 تومان
 • 170*110

ذرع و نیم سه گل جوزان

2,530,000 2,428,800 تومان
 • 300*70

کناره 3متری ماهی ریز ملایر

800,000 760,000 تومان
 • 200*150

دو ذرع اشوند نهاوند

2,000,000 1,840,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم ماهی ریز ملایر

600,000 576,000 تومان
 • 210*130

دو ذرع محرابی اراک

3,450,000 3,312,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم بته اراک

3,000,000 2,880,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم پیچ ملایر

1,400,000 1,344,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم چهارچنگ ملایر

1,400,000 1,260,000 تومان
 • 130*70

ذرع چارک بته اراک

1,000,000 960,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم زیر خاکی اراک

3,000,000 2,880,000 تومان
 • 170*110

ذرع و نیم سه گل ملایر

2,500,000 2,400,000 تومان
 • 130*70

ذرع چارک بته اراک

1,000,000 960,000 تومان
 • 200*130

دو ذرع سه گل ملایر

1,500,000 1,440,000 تومان
 • 175*100

ذرع و نیم پیچ ملایر

2,500,000 2,400,000 تومان
 • 200*70

کناره 2متری ماهی ریز ملایر

400,000 384,000 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم ماهی درشت ملایر

600,000 576,000 تومان