logo

همه محصولات

 • 1.5*1
 • 2.25*1.5
 • 3*2
 • 3.5*2.5

گبه سه گل قالینو

170,572 163,749 تومان
 • 90*60

پشتی گلدانی سنندج

210,000 199,500 تومان
 • 110*80

پشتی پیچ جوزان

262,500 249,375 تومان
 • 130*80

ذرع چارک ماهی ریز ملایر

262,500 249,375 تومان
 • 200*70

کناره 2متری ماهی ریز ملایر

420,000 399,000 تومان
 • 190*80

کناره 2متری گلدانی اراک

315,000 299,250 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم پنجه نباتی طائمه

1,449,000 1,391,040 تومان
 • 170*110

ذرع و نیم سه گل جوزان

2,656,500 2,550,240 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم پیچ جوزان

1,086,750 1,043,280 تومان
 • 220*140

دو ذرع پیچ جوزان

1,207,500 1,159,200 تومان
 • 210*140

دو ذرع پیچ جوزان

1,811,250 1,738,800 تومان
 • 210*130

دو ذرع ماهی اراک

1,811,250 1,738,800 تومان
 • 210*130

دو ذرع پیچ جوزان

3,622,500 3,477,600 تومان
 • 210*130

دو ذرع محرابی اراک

3,622,500 3,477,600 تومان
 • 300*200

6متری کاروان قم

89,250,000 86,572,500 تومان
 • 215*150

دو ذرع گل فرنگ بیجار

2,415,000 2,318,400 تومان
 • 220*140

دو ذرع پیچ جوزان

3,018,750 2,898,000 تومان
 • 200*70

کناره 2متری پیچ جوزان

1,207,500 1,171,275 تومان
 • 120*80*(2)

ذرع چارک ماهی کلیایی

315,000 305,550 تومان
 • 300*70

کناره 3متری ماهی ریز ملایر

362,250 351,383 تومان
 • 310*80

کناره 3متری ماهی ریز ملایر

724,500 702,765 تومان