logo
021-33157000

همه محصولات

 • 1.5*1
 • 2.25*1.5
 • 3*2
 • 3.5*2.5

گبه سه گل قالینو

223,875 214,920 تومان
 • 90*60

پشتی گلدانی سنندج

275,625 261,844 تومان
 • 110*80

پشتی پیچ جوزان

344,531 327,304 تومان
 • 130*80

ذرع چارک ماهی ریز ملایر

344,531 327,304 تومان
 • 200*70

کناره 2متری ماهی ریز ملایر

551,250 523,688 تومان
 • 190*80

کناره 2متری گلدانی اراک

413,437 392,765 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم پنجه نباتی طائمه

1,901,812 1,825,740 تومان
 • 170*110

ذرع و نیم سه گل جوزان

3,486,656 3,347,190 تومان
 • 160*110

ذرع و نیم پیچ جوزان

1,426,358 1,369,304 تومان
 • 220*140

دو ذرع پیچ جوزان

1,584,843 1,521,449 تومان
 • 210*140

دو ذرع پیچ جوزان

2,377,265 2,282,174 تومان
 • 210*130

دو ذرع ماهی اراک

2,377,265 2,282,174 تومان
 • 210*130

دو ذرع پیچ جوزان

4,754,531 4,564,350 تومان
 • 210*130

دو ذرع محرابی اراک

4,754,531 4,564,350 تومان
 • 300*200

6متری کاروان قم

117,140,625 113,626,406 تومان
 • 215*150

دو ذرع گل فرنگ بیجار

3,169,687 3,042,900 تومان
 • 220*140

دو ذرع پیچ جوزان

4,067,108 3,904,424 تومان
 • 200*70

کناره 2متری پیچ جوزان

1,584,843 1,537,298 تومان
 • 120*80*(2)

ذرع چارک ماهی کلیایی

413,437 401,034 تومان
 • 300*70

کناره 3متری ماهی ریز ملایر

475,452 461,188 تومان
 • 310*80

کناره 3متری ماهی ریز ملایر

950,906 922,379 تومان